Näme üçin WENRUN saýlaň?

Hytaýda ýerleşýän “Qingdao Wenrun Holding Co., Ltd.” professional üçek we howuz ulgamynyň dizaýneri we üpjün edijisi.PVC TPO we üçek ulgamy üçin EPDM membranasynyň, howuz ulgamy üçin EPDM çyzgysynyň önümçiligine we bazaryna üns berýäris.Шул ply üçek ulgamy, ýaşyl üçek ulgamy, fotowoltaik üçek ulgamy we howuzyň bökdençlige garşy ulgamy.

 • hakda

 • Epdm rezin howuz lineri
 • Epdm rezin üçek membranasy
 • Tpo üçek membranasy
 • Pvc üçek membranasy
 • Epdm üçek esbaplary
 • Pvc Tpo üçek esbaplary
 • Wenrun Epdm rezin suw howdany howuz lineri howuzy

  Wenrun Epdm rezin suw howdany howuz lineri howuzy

  WENRUN EPDM Pond Liner, islendik programma üçin çydamly çözgütdir.Bezeg täjirçilik suw aýratynlyklaryndan başlap, çüwdürimler, şarlawuklar, oba hojalygy, suw hojalygy we beýleki suw dolandyryş çözgütleri ýaly möhüm gap-gaç goşundylaryna çenli ulgamlarymyzy gurmak aňsat we dowam etdirilýär.EPDM gämimiziň balyk we mikroorganizm üçin howpsuzlygydygyny subut edýän ABŞ TRI synagyndan geçýäris.Üstünlikleri: * Ajaýyp çydamlylyk: UV täsirine garşylyk, ozon, aýaz, gar we aşa gyzgynlyk ...

 • Epdm rezin üçek suw geçirmeýän membrananyň rulony

  Epdm rezin üçek suw geçirmeýän membrananyň rulony

  EPDM pes eňňitli üçekde giňden ulanylýan gaty çydamly sintetiki kauçuk üçek membranasy (etilen propilen dien terpolimer).Nebitden we tebigy gazdan alynýan etilen we propilen iki esasy düzümi.EPDM üçek ulgamynyň tikişleri tikiş lentasy bilen möhürlenip ýa-da doly ýelmeşip ýa-da balastirlenip bilner.Häzirlikçe EPDM üçek membranasy üçin birmeňzeş görnüş, öz-özüne ýelmeýän görnüş we ýüň arkasy görnüşi bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Adwa ...

 • Leeke ply üçek Tpo suw geçirmeýän membrana rulony

  Leeke ply üçek Tpo suw geçirmeýän membrana rulony

  WENRUN TPO (termoplastiki poliolefin) üçek membranasy täjirçilik üçek pudagynyň iň uly segmentidir, WENRUN TPO membranalary uzak möhletli howa çalşygy üçin pudakda öňdebaryjy tehnologiýa eýe.Refokary şöhlelendiriji we güýçli ýylylyk bilen kebşirlenen tikişler bilen, TPO dürli binalaryň ajaýyp görnüşidir, hyzmat möhleti 20-25 ýyla çenli.Standart galyňlygyň standart ini uzynlygy / rulon poliester görnüşi 1,2 mm 45 mil 2-4 m 6,5 -13 fut 10-30m 30-100feet 1,5 mm 60 mil ...

 • Wenrun Pvc üçekli suw geçirmeýän membrana rulony

  Wenrun Pvc üçekli suw geçirmeýän membrana rulony

  WENRUN PVC (poliwinil hlorid) üçek membranalary ygtybarly goragy we subut edilen öndürijiligi üpjün etdi, bu bolsa üçek geňeşçileriniň we kesgitleýjileriniň arasynda meşhur we tygşytly saýlandy.PVC-iň himiki maddalara, ýaglara, ýangyna we deşmelere garşylygy ony dürli binalar üçin ideal saýlamaga öwürýär.Standart galyňlygyň standart ini / rul poliesterini ýazyň 1,2 mm 45 mil 2-4 m 6,5 -13 fut 10-30m 30-100feet 1,5 mm 60 mil 2.0 mm 80 mil Islegiňize görä Homo ...

 • EPDM üçek aksesuarlary Epdm tikiş lentasy

  EPDM üçek aksesuarlary Epdm tikiş lentasy

  WENRUN, EPDM üçegiňizi gurmak üçin ýokary hilli esbaplaryň doly setirini hödürleýär.Ine, EPDM üçek ulgamyňyzyň bir bitewi platformasy.Başga zatlar gerek bolsa, ýörite maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Dam örtügi ulgamy üçin esasy esbaplar Tikin lentasy Bir membranany beýlekisine 8 sm * 40m / rulon 15 sm * 40m / rulon üçin tikin döretmek üçin ulanylýar Custörite ululyklar Örtük lentasy Metal damjanyň gyrasynda we 15 sm * 40m / rulda ýalpyldawuk beýleki tekiz tekizlikde ulanylýar lenta ...

 • PVC TPO Suw geçirmeýän garnituralar

  PVC TPO Suw geçirmeýän garnituralar

  Dam örtügi ulgamy diňe bir membrana bilen örtülen tekiz ýer däl.Dalaşgärler burçlarda, turbalarda we beýleki girelgelerde işlemeli bolýarlar.Ine, WENRUN-yň taýýarlanan esbaplary, möhürleýji esbaplar we berkidiji esbaplar oýnaýar - üçek gurmak işini mümkin boldugyça bökdençsiz etmek.WENRUN garnituralarynyň köpüsi, islegiňize görä düzülendir.WENRUN TPO / PVC Walkway Pad, TPO / PVC membranalaryny goramak üçin niýetlenendir ...

Qingdao Wenrun Holding Co., Ltd.

Satyş hyzmatyndan soň material üpjünçiliginden sizi kanagatlandyrmak üçin iň amatly çözgütleri hödürlemeli.

Üstünliklerimiz

 • Satuwdan öň bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

  Hyzmat

  Satuwdan öň bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

 • Has gowy önümleri öndürmek üçin aýratyn laboratoriýa.Hususy hyzmat Çyzgylaryňyzdan taslamalara bir bitewi çözgüt.

  Üstünlikleri

  Has gowy önümleri öndürmek üçin aýratyn laboratoriýa.Hususy hyzmat Çyzgylaryňyzdan taslamalara bir bitewi çözgüt.

 • Tüýs ýürek we tejribe hyzmatlary we ýokary öndürijilik hili bilen bazary gazanýarys.Müşderilere elmydama dogruçyl boluň.Elmydama 7 * 24 sagat setirde.

  Ajaýyp hyzmat

  Tüýs ýürek we tejribe hyzmatlary we ýokary öndürijilik hili bilen bazary gazanýarys.Müşderilere elmydama dogruçyl boluň.Elmydama 7 * 24 sagat setirde.